سیفیلیس (Syphilis) چیست؟

سیفیلیس چیست؟ سیفیلیس یکی از انواع عفونت های مقاربتی است که در اثر نوعی باکتری به نام ترپونما پالیدوم به وجود می‌آید و از طریق برقراری رابطه ی جنسیِ محافظت نشده با فردی که مبتلا [...]